Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουλίου 2014

Καλωσορίσατε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία του My Eupepsia powered by Benegast (η “Διαδικτυακή Τοποθεσία”).

Τη Διαδικτυακή Τοποθεσία διαχειρίζεται η ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μια εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο Omega Pharma, (εφεξής ως «Omega Pharma», «εμείς» ή «εμάς»).

Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ OΡΟΥΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν προσπελαύνετε και χρησιμοποιείτε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης και συμφωνείτε ότι κάθε πρόσβαση και χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.
Η Διαδικτυακή Τοποθεσία, το περιεχόμενό της και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ενδέχεται να ενημερώνονται ή να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν προσπελαύνετε και χρησιμοποιείτε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μετά από την αντίστοιχη ενημέρωση ή τροποποίηση, δεσμεύεστε από την εκάστοτε ενημέρωση ή/και τροποποίηση. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να διαβάζετε κατά περιόδους τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης.

ΠΕΔΙΟ XΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Αυτή η Διαδικτυακή Τοποθεσία και τα περιεχόμενά της έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτής της Διαδικτυακή Τοποθεσία είναι προσβάσιμες σε χρήστες εκτός της ελληνικής επικράτειας, ειδικά οι πληροφορίες που αναφέρονται στα προϊόντα της Omega Pharma, προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους κατοίκους της Ελλάδος. Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, νομοθετικές προβλέψεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα. Αυτή η Διαδικτυακή Τοποθεσία πιθανόν να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που έχουν δημιουργηθεί από διάφορα τμήματα και θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Omega Pharma που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Οι διαδικτυακοί τόποι αυτοί μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που είναι κατάλληλες μόνο για τη χώρα προέλευσής τους. H  Omega Pharma επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας σε χώρες όπου αυτή απαγορεύεται, θεωρείται ότι δεν έχει γίνει.

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΗΓΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η παρούσα Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της παρουσιάζονται σε γενική μορφή και παρέχονται μόνον για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της δεν προορίζονται ούτε συνιστώνται ως υποκατάστατο ιατρικών συμβουλών από επαγγελματίες υγείας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία δεν προορίζεται, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Να απευθύνεστε πάντα στον ιατρό σας ή σε άλλους επαγγελματίες υγείας για οποιαδήποτε πάθηση ή θεραπεία. Ποτέ μην αγνοείτε τις ιατρικές συμβουλές ούτε να καθυστερείτε να απευθυνθείτε στον ιατρό σας, επειδή διαβάσατε κάτι σε αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η χρήση αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή προσωπικών πληροφοριών οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων, δεν πραγματοποιείται μέσω αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μελλοντική συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικώς από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Η Omega Pharma δηλώνει στους χρήστες αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ότι οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Διαδικτυακή Τοποθεσία δεν προορίζεται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από επισκέπτες αυτής της ηλικιακής ομάδας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εμπορικών σημάτων, των περιεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας  της Omega Pharma και προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε λήψη πληροφοριών, όπως κείμενα, εικόνες, ήχο και βίντεο, από τη Διαδικτυακή Τοποθεσία για προσωπική, μη εμπορική χρήση, αλλά απαγορεύεται τυχόν τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή της Διαδικτυακής Τοποθεσίας και του περιεχομένου της.

Επομένως, δεν μπορείτε να πωλήσετε, αντιγράψετε, αποθηκεύσετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσθέσετε, αποσυναρμολογήσετε, μετατρέψετε σε άλλη μορφή, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε ή επαναδημοσιεύσετε την Διαδικτυακή Τοποθεσία ή το περιεχόμενό της. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) όχι για εμπορική χρήση αλλά αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από τη Διαδικτυακή Τοποθεσία χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναδιανομή οποιουδήποτε μέρους της Διαδικτυακής Τοποθεσίας, εκτός εάν διαθέτετε σχετική έγγραφη άδεια από εμάς.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων σημείων που ενδέχεται να συνοδεύουν το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Τοποθεσίας.

Η Omega Pharma δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην Διαδικτυακή Τοποθεσία δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Εκτός από την περιορισμένη εξουσιοδότηση χρήσης, όπως αναφέρεται στην παρούσα ενότητα, δεν παραχωρείται σε εσάς άδεια ή άλλο δικαίωμα στην Διαδικτυακή Τοποθεσία ή σε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων σημείων που ενδέχεται να συνοδεύουν το Περιεχόμενο.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, πατέντες, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σχέδια, τεχνογνωσία, εμπιστευτικές πληροφορίες (είτε έχουν καταχωρηθεί είτε όχι), εμπορικές επωνυμίες καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτήν τη Διαδικτυακή Τοποθεσία προστατεύονται από την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε από αυτά χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Omega Pharma.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η OMEGA PHARMA OΥΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Η ΕΞΟΔΑ Η ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ Η ΑΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ), ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ, ΤΥΧΑΙΑΣ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. 

Η Omega Pharma καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει την Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της ακριβή και ενημερωμένα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην παρούσα Διαδικτυακή Τοποθεσία για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής (π.χ. ιατρικής) συμβουλής και δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η OMEGA PHARMA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ.
Η OMEGA PHARMA ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WORM Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ.ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Η ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με την παρούσα Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Με τη χρήση αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ OΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Omega Pharma διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο προβλεπόμενο από το δίκαιο, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. 
Εάν οποιαδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρος, παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, το εν λόγω κομμάτι θα διαχωρίζεται από αυτούς τους όρους και δεν θα επηρεάζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμοσιμότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Αυτή η Διαδικτυακή Τοποθεσία μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Omega Pharma και για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αυτές οι παραπομπές ή/και οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση η Omega Pharma δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή τις αναφορές ή τους συνδέσμους που περιέχουν.

Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους δικτυακούς τόπους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Απαγορεύεται η πλαισίωση, η δημιουργία συνδέσμου που οδηγεί σε εσωτερική και όχι στην αρχική σελίδα της Διαδικτυακής Τοποθεσίας [deep linking], η δημιουργία ειδώλου ή η αναμετάδοση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή του περιεχομένου της, καθώς και η δημοσίευση ή η χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή του περιεχομένου της στο σύνολό τους ή εν μέρει σε διαδικτυακή τοποθεσία τρίτων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Omega. Εάν ενδιαφέρεστε να καταχωρίσετε σύνδεσμο που να οδηγεί στη Διαδικτυακή μας Τοποθεσία, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε πλαίσιο, η βαθεία ζεύξη, ο κατοπτρισμός ή αναμετάδοση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή του περιεχομένου της, ούτε η παράθεση ή χρήση του συνόλου ή τμημάτων της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή του περιεχομένου της σε έναν δικτυακό τόπο τρίτου μέρους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Omega Pharma.

Αν ενδιαφέρεστε για σύνδεση με την Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ωμέγα Φάρμα Ελλάς Α.Ε.
19o Χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας
14671, Ν. Ερυθραία
Τηλ 210 8188900
Fax 210 8161674

Email info@omega-pharma.gr